Product column
Contact Us
Phone:15013674385
QQ:1570256550
Shenzhen Marketing
Shenzhen Baoan Xixiang Bao Yuan Lu Hongyuan Building 606
Phone 0755 -36,923,352
Fax 0755 -27,385,964
E-mail:szstxconn@163.com
Dongguan Production
Dalang Town, Dongguan City, Village, Yang Yang Wu Po Industrial Street 182
Tel :0769 -89,099,963
Fax 0769 -81,238,519
Copyright  © Shenzhen Sheng Electronics Co., Ltd. passers Contact: Mr. Wang Tel; 15013674385 QQ1570256550
Production in Dongguan, Dalang Town, Dongguan City, Village, Yang Yang Wu Po Industrial Street 182 Tel 0769 -89,099,963 -81,238,519 Fax 0769
Shenzhen Marketing Shenzhen Baoan Xixiang Bao Yuan Road, Building 606 Tel0755 Hongyuan Fax 0755 -27,385,964 -36,923,352 E-mail: szstxconn@163.com